Slide background

OORGEE

Om Hom te verheerlik deur oorgegewe lewens wat gekenmerk word deur gehoorsaamheid aan Sy wil

Slide background

OMGEE

Om liefdevol vir alle mense om te gee, geestelik toe te rus en te versorg vir 'n praktykgerigte lewe

Slide background

AANGEE

Om aktief die liefde van die Here aan te gee deur uit te reik met die verlossingsboodskap van Jesus

Slide background

OORGEE

Om Hom te verheerlik deur oorgegewe lewens wat gekenmerk word deur gehoorsaamheid aan Sy wil

Slide background

OMGEE

Om liefdevol vir alle mense om te gee, geestelik toe te rus en te versorg vir 'n praktykgerigte lewe

Slide background

AANGEE

Om aktief die liefde van die Here aan te gee deur uit te reik met die verlossingsboodskap van Jesus

Slide background

OORGEE

Om Hom te verheerlik deur oorgegewe lewens wat gekenmerk word deur gehoorsaamheid aan Sy wil

Slide background

AANGEE

Om aktief die liefde van die Here aan te gee deur uit te reik met die verlossingsboodskap van Jesus

Slide background

OMGEE

Om liefdevol vir alle mense om te gee, geestelik toe te rus en te versorg vir 'n praktykgerigte lewe

Slide background

OORGEE

Om Hom te verheerlik deur oorgegewe lewens wat gekenmerk word deur gehoorsaamheid aan Sy wil

Slide background

OMGEE

Om liefdevol vir alle mense om te gee, geestelik toe te rus en te versorg vir 'n praktykgerigte lewe

Slide background

AANGEE

Om aktief die liefde van die Here aan te gee deur uit te reik met die verlossingsboodskap van Jesus

geloofLEEF JOU GELOOF IN DIE PRAKTYK UIT!

Lees Jesaja 25:9
Dikwels hoor jy van mense wat wanhoop omdat hulle beweer dat hulle gebede nie beantwoord word nie.  Hulle beleef probleme, maar hulle kan daarvoor geen oplossing vind nie.  Hulle ervaar moeilike tye en kan dit nie oorwin nie.  Hulle hoop en droom, maar niks realiseer nie.  Hulle begin dan vra:  Waarom?  En sommer spoedig verkeer hulle in gevaar om tou op te gooi omdat hulle geloof kwyn. 

‘n Baie belangrike aspek van geloof is vertroue.  Wanneer jy hulp soek by iemand op wie jy kan vertrou, is daar geen sin in om dit te doen as jy nie gewillig is om die raad te volg wat hy of sy jou gee nie.  Jy kan daardie persoon nie blameer as jy daardie voorstelle verontagsaam om dan self jou probleem op te los nie.  Nog meer as wat jy jou vertroue in ander mense stel, behoort jy jou volle vertroue in God te plaas.  Indien jy in gebed Sy leiding soek, moet jy geduldig op Hom wag.  Bly wakker en sensitief vir die influisteringe van die Heilige Gees in jou hart en glo dat Hy handelend in jou lewe sal optree.

Jy sal die stem van die Heilige Gees op Sy eie besondere manier hoor en dan moet jy in geloof vorentoe beweeg.  Vertrou God om jou te lei en vir jou te sorg.  Maak jou geloof prakties.  Jesus het gesê:  Julle moet nie ontsteld wees nie.  Glo in God; glo ook in My (Joh.14:1).   
Doen dit, en jy sal vind hoe die lewende Christus kragtig in jou lewe aan die werk is! 
(Bron: “As God saamgaan”  ‘n Bybelse dagboek deur Solly Ozrovech).

GEBEDSONDERWERPE

the heart of the cross shines the divine light on the blue planet earthGEBEDSAKSIE: SEPTEMBER 2017

LENTE IN MENSEHARTE
Spr 4:18 “Die pad van die regverdige is soos helder oggendlig wat groei en sterker word totdat die volle dag aanbreek.”

Die oggendlig vou die nag toe en al die koud en vrees van die donker nag verdwyn as die son sy eerste strale oor die berge gooi, dit bring ‘n nuwe dag , nuwe uitdagings en so bring die lente ook weer warmte en nuwe groei in ons harte.

God laat ook Sy Oggendlig in ons harte skyn en in die bewustelikheid van Sy teenwoordige Lig ons die liefde, vreugde, vrede, hoop en geloof gee dat saam met Hom is die nag nooit donker en koud nie, duisternis word lig in die teenwoordigheid van die Here en   Sy Oggendlig  bring altyd nuwe krag en lewe. Net soos die Lente rustig wag dat die winterkoue verby gaan kan ons ook rustig wees as koue ons omvou en soos die natuur vertrou op nuwe warmte en nuwe lewe kan ons ook gelowig weet God se warm Lig ons op die pad sal lei om te groei en sterker te word. In God se teenwoordige Oggendlig is geen donkerte werklik donker nie en in God se Lig  ontplof self dorre woestyn tye  in lushof van kleurvolle vreugde in Sy Liefdes teenwoordigheid. Rom 5:5 “God het Sy Liefde in ons harte uitgestort”

Die bannelinge in Jes 43 het gevoel asof hulle alleen was maar al die tyd was God se Liefdeslig  teenwoordig, was Hy daar en troos Hy hulle ”moenie bang wees nie. Ek is by jou”.
Ons kan seker wees dat al ons hoop en verwagtinge in Sy Liefdeslig omvou is en veel meer dat Hy ook hierdie liefde in ons harte uitgestort het deur die Heilige Gees wat Hy aan ons gee. Ps 118:27 “Die Here is God, Hy laat Sy Lig oor ons skyn. Begin die optog, wuif die takke.”

Deur Sy Liefdeslig wil God ook Vreugdelig, warmte en sonskyn in ons harte bring. Hy wil hê ons moet lag en saam met die lente die lewe geniet, die klein dingetjies wat saam met die lente kom, die glimlag van ‘n vreemdeling, die handdruk van ‘n vriend werklike vreugde vind in klein liefdetjies wat na ons kant toe kom en vreugde in nuwe blare aan verdorde takke en oop roosknop na die winter.  Met God se Liefdeslig om ons en Jesus se omvou-genade (Heb 8:12) in ons harte kan ons bewustelik die vreugdelig rondom ons geniet loof en prys en so die lewe van ander met vreugde vul. Luk 1:27 God rig ons voetstappe op die pad van vrede.

Lentevreugde bring ook vredelig in ons harte en wanneer ons God se Lig, Liefde uitdra en so vreugde versprei na ander rondom ons is dit die vrede van rus vind in God  want daar kan geen ware vrede in die gemoed wees tensy ons harte nie eers vrede gevind het in God se Lig en Jesus se liefde nie. Rom 5:1  “daar is nou vrede tussen ons en God deur ons Here Jesus” en dan word die belofte van Joh 14:27 vir ons harte ‘n lofprysing van: “Dankie Jesus vir U belofte van Vredelig wat U aan ons skenk laat ons dit vas gryp in geloof.” GEBEDE:

GEBEDSAKSIE: Augustus 2017 Barmhartigheidsdienste

Jesus het na die wêreld gekom, nie om gedien te word nie, maar om te dien. Alhoewel Hy die dissipels se Here en Leermeester was, was Hy gewillig om hulle voete te was (vgl. Joh. 13: 1-17). Hy het die nederigste werk, dié werk wat in sy tyd net deur slawe gedoen is, self gedoen juis omdat Hy aan sy dissipels wou illustreer wat ware diensbaarheid behels. Hierdeur wou y vir hulle sêHy vir hulle sê dat hulle sy voorbeeld van diens op aarde moes voortsit wanneer Hy weg is. Hy vra ook diensbaarheid en barmhartigheid van elkeen van sy volgelinge.

“Ek het vir julle ‘n voorbeeld gestel,” sê Hy in vers 15, “en soos Ek vir julle gedoen het, moet julle ook doen.” 

Om diensbaar te wees beteken om vir ander mense om jou beskikbaar te wees, om hulle te leer ken, om hul behoeftes raak te sien en iets daadwerkliks daaraan te doen. ‘n Mens kan dit net regkry as jou hart vir ander mense oopgaan, in só ’n mate dat jy jóú hande uit jou moue sal steek vir hulle. Die mense om jou het jóú nodig, as Christen mag jy nooit by hulle verbyloop sonder om hul nood raak te sien en dit te probeer verlig nie. Dit is juis waarvoor God jou gemaak het, sê die Bybel: sodat jy jou lewe kan wy aan die goeie dade waarvoor Hy jou bestem het (vgl. Ef.2:10).

Kontak ons

021 853 5991

Maak 'n Bydrae

Eredienstye

  • 09:00 Sondag oggende
  • 09:00 Sondag oggende:
       Belofteland (3jr-6jr)
       Dinamiet Kiedz (Gr1-7)
  • 17:30 Sondag aande:
       Lifeline Youth (Hoërskool)

Onthou!

Goeie Vrydag Diens

30/03/2018

Pinkster
13 - 24/05/2018

Feesmark Keuring
26/05/2018

Voedselfees
01/09/2018

Feesmark
26/10 - 10/11/2018

Kerssangdiens
25/11/2018 @ 19h00

Kersdiens
25/12/2018 @ 09h00

 

Kalender

Nuutste Artikels

13 Desember 2017
12 Desember 2017
04 Desember 2016

Gemeenskap

#Imagine

Soek ...

Aantal Besoekers

Vandag12
Gister38
Afgelope Week12
Afgelope Maand1037
Sedert Feb 2014157599

Kopiereg 2014. Alle artikels, foto's en grafiese elemente is die eiendom van Lourensrivier Gemeente.

Webblad Ontwerp en Onderhoud: Roundbutton